LogoTOP

Telefon:

33 810 30 30

Konwojowanie

Konwojowanie

Usługę konwojowania realizujemy w profesjonalny sposób, w najwyższym standardzie bezpieczeństwa, przy asyście wykwalifikowanej kadry wyposażonej w odpowiednie środki techniczne i profesjonalny sprzęt. Dodatkowo każdy konwój monitujemy we współpracy z Centrum Monitorowania. Zapewniamy pełne ubezpieczenie powierzonego mienia. Nasze doświadczenie w przewozach gotówki i innych wartościowych i niebezpiecznych materiałów typu metali szlachetnych czy dóbr kultury to gwarancja poufności, rzetelności i wysokiej klasy bezpieczeństwa.

INNE USŁUGI

Oprócz konwojowania organizujemy asysty przy transporcie wartości z możliwością udziału przedstawiciela Klienta. Odbieramy mienie deponowane w bankach, kasach, wrzutniach oraz liczarniach. Wszystko odbywa się specjalnie przystosowanymi pojazdami do przewozu pieniędzy oraz przedmiotów wartościowych, zgodnie z przepisami.