LogoTOP

Telefon:

33 810 30 30

Ochrona fizyczna osób i mienia

Ochrona fizyczna
osób i mienia

W zależności od wymagań i charakterystyki obiektu, jesteśmy w stanie elastycznie dostosować usługę ochrony fizycznej do potrzeb Klienta. Wszyscy pracownicy KOMES Ochrona realizujący usługę są wyspecjalizowani z kwalifikacjami odpowiadającymi wymogom danego zlecenia od Strażnika po Kwalifikowanych Pracowników Ochrony Fizycznej oraz wysoko wyspecjalizowane, jednostki ochronne SUFO (Specjalistyczna Uzbrojona Formacja Ochronna).

DODATKOWE KORZYŚCI

Nadzór i koordynacja kadry prowadzona przez profesjonalne Centrum Monitorowania

Elektroniczny system kontroli obchodów (Active Guard, Active Truck)

W sytuacji zagrożenia wsparcie Grup Interwencyjnych

Wszystkie działania pracowników ochrony są realizowane na podstawie:

Koncesji nr L-0082/00 z dnia 17.02.2000 zgodnie z Ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997r Dz.U. 1997 Nr 114 poz. 740 z późn. zm.