LogoTOP

Telefon:

33 810 30 30

Monitoring PPOŻ

Monitoring PPOŻ

Monitoring pożarowy polega na wykrywaniu sygnałów z systemów PPOŻ. w momencie wykrycia pożaru i wysłaniu ich do odpowiedniej jednostki monitorującej.

Rozróżniamy dwa rodzaje obiektów wyposażanych w monitorowanie ppoż. tj.:

  • Budynki podlegające obowiązkowej ochronie systemami PPOŻ. np. budynki użyteczności publicznej, wielkogabarytowe typu centra handlowe, szkoły, szpitale, hotele, hale przemysłowe i magazynowe, hale produkcyjne, biurowce itp.
  • Wszystkie inne niepodlegające ww. wymaganiom.

Schemat działania w przypadku wykrycia alarmu:

DLA OBIEKTU PODLEGAJĄCEGO OBOWIĄZKOWEJ OCHRONIE PPOŻ.

WYKRYCIE
POŻARU
“ALARM”

PRZEKAZANIE SYGNAŁU Z ALARMU BEZPOŚREDNIO DO KOMENDY PSP

przekazanie sygnału z alarmu do centrum monitorowania

NATYCHMIASTOWA INTERWENCJA
STRAŻY POŻARNEJ

Centrum Monitorowania ma obowiązek potwierdzenia sygnału z alarmu

DLA OBIEKTU NIEPODLEGAJĄCEGO OBOWIĄZKOWEJ OCHRONIE PPOŻ.

Potwierdzenie pożaru

WYKRYCIE
POŻARU
“ALARM”

przekazanie sygnału z alarmu do centrum monitorowania

weryfikacja
alarmu

Potwierdzenie pożaru

WEZWANIE I INTERWENCJA
ODPOWIEDNICH SŁUŻB

FAŁSZYWY ALARM
UNIKNIĘCIE ZBĘDNEJ INTERWENCJI

Nasza firma KOMES Ochrona posiada centra odbiorcze na terenie Komend Miejskich Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku, Żywcu, Oświęcimiu i Cieszynie działające nieustannie całą dobę (inne lokalizacje na życzenie Klienta).

W przypadku wykrycia przez Centrum Monitorowania np. usterki czy innej nieprawidłowości w działaniu Systemu Sygnalizacji Pożaru zapewniamy

CAŁODOBOWY NADZÓR TECHNICZNY nad SSP.

CO ZYSKUJESZ?

24h dozór
chronionego obiektu

Natychmiastowa reakcja odpowiednich służb

Zminimalizowanie strat dzięki szybkiemu wykryciu pożaru