LogoTOP

Telefon:

33 810 30 30

Monitoring wizyjny

Monitoring wizyjny
WIDEO WERYFIKACJA

To usługa polegająca na zdalnym wykryciu zdarzenia przez system kamer, przesłaniu nagrania do Centrum Monitorowania oraz szybkiej reakcji na niepożądane zdarzenie. Zaletą usługi jest możliwość szybkiego zweryfikowania danych z monitoringu np. czy zachodzi konieczność wzywania odpowiednich służb czy może był to fałszywy alarm. Wideo weryfikacja pomaga także zapobiegać różnym sytuacjom losowym jak np. zalanie czy włamanie. Dzięki niej możemy sprawdzić czy faktycznie doszło do zdarzenia i szybko zareagować np. wezwać odpowiednie służby.

CO ZYSKUJESZ?

Szybką reakcję na zdarzenia

Reakcja dostosowana do zdarzenia na obiekcie

Niższe koszty usługi

W ramach oferty usługi wideo weryfikacji możemy świadczyć dodatkowe usługi takie jak:

  • Wideo patrol
  • Komunikację audio na drodze Centrum Monitorowania – Obiekt
  • Zdalny wideo domofon
  • Automatykę np. zdalne sterowanie bramami