LogoTOP

Telefon:

33 810 30 30

Monitoring alarmów

Monitoring alarmów

To usługa polegająca na całodobowym monitorowaniu sygnałów pochodzących z systemu alarmowego, przekazywanych do Centrum Monitorowania oraz odpowiedniej reakcji na nie. Zapewniamy Państwu szybką odpowiedź na wszelkie zdarzenia typu: włamanie, napad, pożar, zalanie, obecność tlenku węgla, zmianę temperatury, zasilanie obiektu w energię elektryczną, czy sygnały techniczne. Wszystko to z możliwością wsparcia przez własne, profesjonalne dwuosobowe Grupy Interwencyjne weryfikujące zasadność alarmu.

JAK DZIAŁA ALARM?

WYKRYCIE ZAGROŻENIA “ALARM”

PRZEKAZANIE SYGNAŁU Z ALARMU DO CENTRUM MONITOROWANIA (CM)

CM INFORMUJE
GRUPĘ INTERWENCYJNĄ (GI) ORAZ KLIENTA O WYKRYCIU ALARMU

INTERWENCJA GI

NOWOCZESNE CENTRUM MONITOROWANIA

SPEŁNIAJACE WYMAGANIA STAWIANE UZBROJONYM STANOWISKOM INTERWENCYJNYM

W zależności od potrzeb Klienta oferujemy różne modele monitorowania obiektów:

monitorowanie systemów wewnętrznych SSWiN
polegające na wykryciu sygnałów z alarmu wewnątrz obiektu pochodzące np. z czujek ruchu itp.

monitoring zewnętrzny CCTV
poprzez system kamer (wideo weryfikacja), umożliwiający wykrycie niepożądanego zdarzenia wokół obiektu. Taki system umożliwia szybsze wykrycie np. włamania, już na etapie wejścia osoby niepożądanej na teren, dzięki czemu unikamy kosztów związanych z włamaniem do obiektu.

Oferta monitorowania obejmuje również

obiekty
obowiązkowej ochrony
i infrastruktury
krytycznej

ICONbell